Tiskové zprávy 

Návrat expedice ASMAT 2002

          Po šesti týdnech dobrodružného putování po místech, které jsou označovány jako nejdivočejší na této planetě, se úspěšně vrátila expedice brněnského  cestovatelského sdružení Horizont. Cílem trojice cestovatelů bylo zopakovat průkopnickou cestu Rakušana Henricha Harrera (první přemožitel severní stěny Eigeru, autor světově proslulé knihy autentických zážitků „Sedm let v Tibetu“). Právě před čtyřiceti lety se mu  podařilo  prostoupit do té doby  zcela neprobádaným územím Nové Guineje. Jeho cesta vedla napříč ostrovem, který je znám  ojedinělou krásou přírody a bohatstvím domorodých kultur přírodních národů posledních živých svědků doby kamenné. Právě srovnání civilizačního vlivu na přírodu a její obyvatele, v časovém odstupu prvního setkaní s vnějším světem po současnost, bylo záměrem trojice našich cestovatelů. Alena Žákovská, Milan Daněk a Jan Jedelský bez pomoci profesionálních průvodců a nosičů uskutečnili cestu, která je  i v dnešní době považována za mimořádně obtížnou. Pěšky překonali uzemí divokých hor dosahujících výše tři tisíce metrů i nástrahy téměř neprostupných deštných pralesů. Jižního pobřeží ostrova v kraji bažin a močálů pak dosáhli po cestě  lodí po proudu řeky. Bylo nutno překonat spoustu nesnází (například spojených se ztrátou expedičního zavazadla) a ani o nebezpečné situace nebylo nouze (porucha na motoru letadla při cestě do Wameny, bloudění ve spleti slepých ramen řek, setkání s jedovatými hady, konflikt s domorodci). Nebylo cílem a vzhledem k technickému zabezpečení ani proveditelné  dogmaticky kopírovat trasu H. Harrera. Výprava tehdy již světoznámého horolezce a spisovatele přicházela do naprosto neprobádaných končin v doprovodu desítek nosičů s využitím radiového spojení i podpory shozu materiálu a potravin z letadla. Směr jejich cesty určoval pouze tok řeky Baliem a letecké snímky. Pod vlivem působení křesťanských misionářů  jsou dnes i v této oblasti vybudovány přistávací plochy u některých vesnic. Postup cesty našich dobrodruhů byl volen právě ve spojnici takových míst. Proto se podařilo zopakovat cestu v čase přibližně o dvě třetiny kratším. V mnohém jsou rozdílné i zkušenosti s domorodým obyvatelstvem. Před čtyřiceti léty byl Harrer (první běloch, kterého domorodci spatřili) vnímán jako poselstvo bohů. Dnes již místní ví o existenci vnějšího světa, tolik odlišného od jim tradičního po tisíciletí neměnného způsobu života. Přesto byl jeden ze základních principů  expedice  „Asmat 2002“ minimalizovat negativní zásahy do světa zdejších lidí. Pro navazování neformálních kontaktů bylo skromné technické vybavení naší expedice s minimálním počtem účastníků výhodou. Vliv misionářů je  v životě domorodců nyní již velmi znát. Donedávna nehostinné kmeny kanibalů a lovců lebek sice ještě stále chodí dál nazí a nadále žijí primitivním způsobem, ale v naprosté většině přijaly  křesťanskou víru. Poznatky o současném životě horských kmenů a zejména národa Asmat (název expedice byl právě podle těchto obyvatel bažin a močálů ) jsou cenným výsledkem této cesty, stejně jako dovezené exponáty nástrojů  a artefaktů. Zároveň jsou pomyslným dárkem k devadesátým narozeninám spisovatele H. Harrera, které oslavil o uplynulém víkendu. Účastníci expedice se chtějí také podělit s širokou veřejností prostřednictvím filmového dokumentu, na cestopisných přednáškách i v publikační činnosti.

Kontakt: Sdružení Horizont, Milan Daněk, Oblá 69, 634 00 Brno

               tel. 0723 091 241

               e-mail: horizont.cz@seznam.cz

               www. horizont.bk.cz


Další tiskové zprávy 

 
news-01.gif
news-01.gif
news-02.gif
news-02.gif
news-03.gif
news-03.gif
news-04.gif
news-04.gif
news-05.gif
news-05.gif
news-06.gif
news-06.gif
news-07.gif
news-07.gif
news-08.gif
news-08.gif
news-09.gif
news-09.gif
news-10.gif
news-10.gif
news-11.gif
news-11.gif
news-12.gif
news-12.gif