Kuskusové

Obývají Novou Guineu a její okolí. O kuskusech je toho známo velice málo. Jejich životní prostředí tvoří tropické deštné nebo mangrovové lesy. Mnozí prakticky vůbec během života neopustí korunu stromů. Rozmnožují se celoročně a samička je březí pouze 13 dní. Porodí až 4 mláďata, ale obvykle jen jedno přežije. Tito stromoví vačnatci jsou noční tvorové, den prospí schoulení v hustých větvích a listí nebo dutinách stromů. Hlavě dominují velké oči, které míří dopředu podobně jako u primátů a umožňují prostorové vidění. Svislá štěrbinovitá zornička zajišťuje skvělé vidění ve tmě. V jídelníčku převažuje ovoce, květy, listy i kůra stromů. Nepohrdnou ale ani hmyzem nebo jinými drobnými živočichy. Kuskusové jsou samotáři a příslušníky svého druhu vyhledávají jen v době páření. Po zbytek roku si své území odhodlaně brání před vetřelci. Obvykle kontakt končí vrčením a štěkáním, bez zranění. Své území si vymezují pachovými značkami.

Rod Phalanger zahrnuje podle různých zdrojů 8 – 11 druhů stromových vačnatců. Největší a nejznámější je kuskus skvrnitý (Ph. Maculatus), který může vážit přes 3,5 kg. Za nejvzácnějšího je považován kuskus ostrovní (Ph. lullulae), dále také kuskus hedvábný (Ph. vestitus), dále kuskus pruhovaný (Ph. orientalis) a druh Ph. Permixtio. Prakticky všichni kuskusové se řadí mezi druhy ohrožené vyhynutím. Nemají mnoho přirozených nepřátel, ale jejich jemné maso je vítaným zpestřením potravy pro domorodce. Také odlesňování významně snižuje stavy těchto stromových tvorů, kteří nejsou schopni se přizpůsobit změněným podmínkám. (volně podle časopisu ABC č. 25, ročník 47, 2002).